Oslo Bueskyttere

Et møtested i Vestre Aker for alle i Oslo-området som er interessert i bueskyting, bue- og pilmaking, tevling og moro.

Bueskyting er en mangfoldig aktivitet som egner seg for unge og gamle.

Nybegynner eller ny i klubben?

Som ny i OBS vil du i begynnelsen av den første trening få en gjennomgang av sikkerhet på skytelinjen, en kort gjennomgang av utstyret og en introduksjon til hvordan skyte med bue. Hvis du er en viderekommen skytter vil treningsansvarlige ta i mot deg og gå igjennom lokale skikker.

Forventingen til alle som deltar i den organiserte treningen i klubbens regi er at de skal følge sikkerhetsregler, rette seg etter den eller de som leder treningen og etter egne forutsetninger forsøke å forbedre sin skyting.

Det vil bli gjennomført andre elementer under treningen enn det å skyte på blink slik som oppvarming, tøying, styrketrening, gjennomgang av regler, utstyrslære, konsentrasjonsøvelser og avslappingsøvelser.

Videre oppfølging vil foregå individuelt, i små grupper eller omfatte alle på trening.

Medlemsregister

Oslo Bueskyttere, OBS, har i månedskiftet oktober november 2013 gått over til å benytte KlubbAdmin som verktøy for medlemsadministrasjon. Når man er registrert i Min idrett kan man søke om medlemskap i klubben via Min idrett, så vil det bli behandlet av medlemsansvarlige. For mer info se medlemsregister.

Kontingent

Klubben har på årsmøtet 2014 bestemt at for 2015 vil et

I tillegg kan klubben på årsmøte tildele æresmedlemskap i klubben.

Treningsavgift

For 2015 har klubben årsmøtet 2014 bestemt at det påløper en treningsavgift på 300 kr per sesong som innkreves ved første oppmøte og gjelder for alle ordinære treninger og bruk av utebanen. Det regnes tre sesonger, vår (januar-april), sommer (mai-september) og høst (oktober-desember)

Stevneavgift

For 2015 har klubben årsmøtet 2014 bestemt at det påløper en årlig stevneavgift på 200 kr for medlemmer som representerer klubben i stevner. I tillegg vil det være avgift til arrangøren som ofte vil bli innkrevd gjennom klubben.